Dom Pomocy Społecznej
„Nad Jarem”
w Nowym Miszewie

Adres: ul. Pałacowa 2b ,
Nowe Miszewo ,
09-470 Bodzanów,
gmina Bodzanów, powiat płocki, woj. mazowieckie

Telefon: 24 260 67 10
Fax: 24 260 67 18

Typ: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych

Liczba miejsc: 186

Koszt utrzymania mieszkańca: 4.032,00 zł

Dyrektor: Barbara Stańska-Mackiewicz

Zastępca dyrektora ds opiekuńczo–terapeutycznych:
Anna Ziółkowska

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej NAD JAREM

Nadzór sprawuje: Starosta Płocki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Płock, ul. Bielska 59

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy "Mazowsze"
60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Zezwolenie na prowadzenie
DPS "Nad Jarem" w Nowym Miszewie na czas nieokreślony
Decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 4/2006 z dn. 26.10.2006r.

 

Dane